PERVEŽIMO SU PALYDĖJIMU PASLAUGOS

PERVEŽIMO SU PALYDĖJIMU PASLAUGOS

Transporto paslaugų teikimas asmenims judantiems vėžimėlio pagalba ir kitiems asmenims su negalia ir sunkia negalia

Asmenims, judantiems vežimėlio pagalba *

Asmenims su negalia ar sunkia negalia *

Asmenims judantiems tik gulimoje padėtyje

 * Galima palydėjimo paslauga