APIE MUS

MŪSŲ TIKSLAS

Mūsų tikslas – įgyvendinti vyresnių žmonių, asmenų turinčių negalią socialinės gerovės užtikrinimą kasdieniame jų gyvenime, teikiant profesionalią kvalifikuotų specialistų pagalbą žmonių namuose. Mes vadovaujamės įsitikinimu, jog užtikrinant žmonių orumą, jų poreikių tenkinimą, saviraiškos bei autonomijos galimybes, emocinį saugumą visose gyvenimo srityse, su amžiumi ar sveikatos sunkumais susiję iššūkiai tampa įveikiami, o kasdienybė spalvinga.

VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ rūpinasi vienišais ir pagalbos stokojančiais senjorais, taip pat asmenimis su negalia jau didžiojoje Lietuvos dalyje. Dedame visas pastangas, kad reikalingos paslaugos namuose pasiektų net ir asmenis gyvenančius atokiausiose vietose. Mūsų darbuotojų aukštą kompetenciją bei profesionalų, empatišką požiūrį į paslaugų gavėjus patvirtina nuolat augantis senjorų ir asmenų su negalia, kurie pasirenka mūsų įstaigą, skaičius. VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ dirbantys socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, individualios priežiūros personalas yra žmonės, kurie nuolatos tiesiogiai bendrauja su senjorais, todėl rūpinamės nuolatiniu jų tobulėjimu ir kvalifikacija, didžiuojamės kartu dirbančių žmonių aukštu vertybiniu bei moraliniu pagrindu. Pagalbos į namus paslaugas suprantame ne tik kaip kasdieninių asmens poreikių patenkinimą, pagalbą buityje, laiko leidimą drauge, tačiau rūpinamės ir paslaugų gavėjų savirealizacijos galimybėmis organizuodami edukacines ir užimtumo programas bei kartu švęsdami šventes.

 

Teikiame pagalbos į namus paslaugas šiems asmenims: