PASLAUGOS

Paslaugos

Pasirinkite Jums aktualią paslaugą

PAGALBA Į NAMUS

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA

Visuma paslaugų, kuriomis asmenims su sunkia negalia teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

PERVEŽIMO SU PALYDĖJIMU PASLAUGOS

Transporto paslaugų teikimas asmenims judantiems vėžimėlio pagalba ir kitiems asmenims su negalia ir sunkia negalia