Teikiame socialines paslaugas!

NUOŠIRDUS RŪPESTIS

„Suteik kiekvienai dienai šansą tapti gražiausia tavo gyvenimo diena.“

Mark Twain

PASLAUGOS

TIKSLAS – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo namuose, bendruomenėje, užtikrinant tinkamų socialinės globos paslaugų teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

PASLAUGOS GAVĖJAI – suaugę asmenys su sunkia negalia, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, vaikai su negalia, vaikai su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • Informavimas,
 • Konsultavimas,
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • Bendravimas,
 • Laisvalaikio organizavimas,
 • Maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),
 • Psichologinė-psichoterapinė pagalba,
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba,
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),
 • Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • Sveikatos priežiūros paslaugos,

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Pagalbos į namus paslaugas gali gauti šie asmenys:

 • suaugę neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis 0-55 proc.;
 • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis (nuo 70 metų specialiųjų poreikių lygio nustatymas nebūtinas);
 • neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis, ir jų šeimos.

Pagalba į namus teikiama iki 10 val. per savaitę. Už suteiktas paslaugas asmuo (šeima) moka:

 • 5 proc. nuo asmens (šeimos) pajamų, kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra nuo 2,5 iki 3 VRP (VRP – valstybės remiamų pajamų dydis)(320 Eur iki 384 Eur);
 • 10 proc. nuo asmens (šeimos) pajamų, kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra nuo 3 iki 4 VRP (384 Eur iki 512 Eur);
 • 15 proc. nuo asmens (šeimos) pajamų, kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra nuo 4 iki 5 VRP (512 Eur iki 640 Eur);
 • 20 proc. nuo asmens (šeimos) pajamų, kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) viršija 5 VRP dydį (640 Eur).
 • Asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už 2,5 VRP (320 Eur) pagalba į namus teikiama nemokamai.

Dėl pagalbos į namus paslaugų prašome kreiptis į VšĮ „Nuoširdus rūpestis“, Dubysos g. 60-5, tel. 8 675 65 277, el. p. klaipeda@nuosirdusrupestis.lt, „Facebook“ paskyra https://bit.ly/3v9AJHG

Asmeninis asistentas, tai individuali pagalba kurią gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

 • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

PRALEISTOS AKIMIRKOS DRAUGE

Everest Camp Trek

Fuerat aestu carentem habentia spectent tonitrua mutastis locavit liberioris inistra possedit.

Walking Holidays

Fuerat aestu carentem habentia spectent tonitrua mutastis locavit liberioris inistra possedit.

IEŠKOME KOMANDOS NARIO!

Jei esi socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas arba nori toks būti, prisijunk prie mūsų nuostabaus, nuoširdaus kolektyvo!
Jei neturi kvalifikacijos – apmokysime įmonės sąskaita.
ATEIK IR IŠTIESK RANKĄ TAM, KAM JOS REIKIA LABIAUSIAI