DIENOS SOCIALINĖ GLOBA

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA

Visuma paslaugų, kuriomis asmenims su sunkia negalia teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas
 • Bendravimas
 • Laisvalaikio organizavimas
 • Maitinimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimas
 • Emocinė pagalba
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba
 • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas)
 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
 • Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.